Sıkça Sorulan Sorular
Aşağıda görsel olarak yanıtlarını izleyebileceğiniz sorular listelenmektedir.

  SORU
1 BAP sistemine nasıl giriş yapabilirim?
2 BAP otomasyon programında yeni proje başvurusu nasıl yapabilirim?
3 Eklediğim projeyi tekrar düzenleyebilir miyim? Nasıl?
4 Bap birimine yeni proje başvuru evraklarımı nasıl göndereceğim?
5 BAP otomasyon sayfasında yapmış olduğum projelerimi nasıl görebilirim?
6 BAP birimine yeni proje başvuru evraklarımı nasıl göndereceğim?
7 Proje bütçesini oluştururken nelere dikkat etmek gerekiyor?
8 Projeme ilişkin ek süre talep etmek istiyorum, ne yapmalıyım?
9 Projemde avans kullanmak istiyorum, ne yapmalıyım?
10 Projem kabul edildi, ne yapmalıyım?
11 Yürütmekte olduğum projenin harcama kalemleri arasında aktarma yapmak istiyorum, ne yapmalıyım?
12 Yürütmekte olduğum projeye ilişkin kalan bütçemi nasıl görebilirim?
13 Yürütmekte olduğum proeye ilişkin malzeme istemini nasıl talep edebilirim?
14 Bilimsel nitelik geliştirme programına 2 - 6 ay süre ile görevlendirme talebi başvurumu nasıl yapacağım?
15 Bilimsel nitelik geliştirme programında kongre sempozyuma sözlü bildiri sunarak katılmak istiyorum. Nasıl başvuracağım?
16 Bilimsel nitelik geliştirme programında kongre sempozyuma hak etmiş olduğum yayın desteğinden katılmak istiyorum nasıl başvuracağım?
17 Bilimsel nitelik geliştirme programında kongre sempozyuma atıf sayısından dolayı katılmak istiyorum. Nasıl başvuracağım?
18 Bilimsel nitelik geliştirme programında yayın destek başvurusu yapmak istiyorum. Nasıl başvuracağım?
19 Kongre sempozyum dönüşünde doldurmam gereken geribildirim formunu nasıl dolduracağım?