Proje Çağrıları

1-      TÜBİTAK tarafından reddedilen Hızlı destek projelerinin BAP Otomasyonuna giriş yapılarak (BAP tarafından ödenmesi mümkün olmayan PTİ, bursiyer ödemesi vs. çıkartılarak) TÜBİTAK Raporuyla birlikte BAP' a sunulması durumunda yönetim kurulu onayı ile en fazla 30.000,00 TL'ye kadar desteklenmesine,

2-      TÜBİTAK'a sunulan diğer projelerin C puanı alınarak reddedilmesi halinde projelerin (BAP tarafından ödenmesi mümkün olmayan PTİ, bursiyer ödemesi vs. çıkartılarak) C puanı aldığına ilişkin belge ile BAP Otomasyon sistemine giriş yapılarak BAP'a sunulabilmesine, destek miktarına göre tekrar hakemlere gönderilip hakem görüşlerine göre yönetim kurulu kararı ile desteklenmesine,

3-      Lisansüstü programlara yönelik olarak bir hakem görüşü alındıktan sonra yüksek lisans tez projelerinin 10.000,00 TL ile Doktora tez projelerinin ise 15.000,00 TL ile desteklenmesine,

4-      Altyapı, kapsamlı, katılımlı, destek, güdümlü Araştırma projelerinin BAP Otomasyon sistemine giriş yapılarak BAP' a sunulması ve BAP bütçesi göz önüne alınarak BAP Yönetim kurulu kararıyla desteklenmesine,

5-      Bilimsel Nitelik Geliştirme projesinin 4. Dönem olarak açılmasına ve bu kapsamda verilmekte olan Bilim Ödülleri başvuruları ilgili enstitülere gönderilerek her yıl Gaziantep Üniversitesi tarafından çıkarılan yönerge kapsamında öğretim elemanlarına hayatları boyunca bir defaya mahsus olmak üzere Bilim Ödülü verilmeye devam edilmesine,

6-      Her bir takvim yılı içerisinde indeksli dergilerde (SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamında basılmış ) fen, sağlık, sosyal alanlarda en çok yayın yapan öğretim elamanlarına, yapılmış olan yayınlarda ilk üç isim arasında olmak koşuluyla, yılda bir defaya mahsus olmak üzere; birinciye 4.000,00 TL, ikinciye 3.000,00 TL, üçüncüye 2.000,00 TL destek verilmesine,

7-      Gaziantep Üniversitesi kadrolu öğretim elemanları tarafından düzenlenen ve Düzenleme Kurulu Başkanı ve/veya Eş Başkanının üniversitenin öğretim elemanı olması koşuluyla; Ulusal kongrelere 15.000,00 TL, Uluslararası kongrelere 20.000,00 TL destek verilmesine, (Satınalımlar 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarına göre yapılacaktır.) (Ayrıntılar ve başvuru formatı daha sonra BAP http://bap.gantep.edu.tr adresinden duyurulacaktır.)

8-      Gaziantep Üniversitesinin kadrolu öğretim elemanları tarafından indeksli dergilerde (SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamına giren) yayınlanmak üzere hazırlanan makalelerin bir yabancı dile çevrilmesi ve ilgili dilde düzeltmelerin yapılmasının ve  istatiksel analizlerinin desteklenmesine, makalenin yayınlanması halinde verilecek olan yayın desteğinden çeviri hizmeti ile ilgili giderin düşülmesine, (Ayrıntılar daha sonra BAP http://bap.gantep.edu.tr adresinden duyurulacaktır.)

9-      Yukarıda tanımlanan TL desteklerinin ilgili öğretim elemanı için her 1TL'ye karşılık gelen 1 (bir) akademik performans puanı olarak tanımlanmasına ve akademik puanların her öğretim elemanının BAP birimi başvuru portalından ulaşımının sağlanmasına,

10-  Akademik performans puanlarının harcanmasıyla ilgili olarak bir sonraki yıla en fazla 20.000 puan devredilebilmesine,

 

Bilimsel Nitelik Geliştirme 4. Dönem Projesi’nin destek türleri ve tutarları aşağıda tablo halinde sunulmuştur;

 

DESTEK TÜRÜ

DESTEK TUTARI (TL)

 

DESTEK SÜRESİ

 

Yurtiçi Sözlü Sunum

1.250,00 (Yılda 2 kez)

Bu destek kapsamında yıl boyunca 2 kez yurtiçi kullanılabilecek veya 1 kez yurtdışı kullanılabilecek

Yurtdışı Sözlü Sunum

4.000,00 (Yılda 1 kez)

TÜBİTAK 1001

2.500,00

 

TÜBİTAK 1003 (2.aşama)

2.500,00

 

TÜBİTAK 1011

2.500,00

 

TÜBİTAK 1505

2.500,00

 

TÜBİTAK 3501

2.500,00

 

TÜBİTAK 1005

2.500,00

 

TÜBİTAK 2515

2.500,00

 

Santez Başvurusu

2.500,00

 

Patent Başvurusu

2.500,00

 

TÜBİTAK 3001

1.500,00

 

TÜBİTAK 1002

1.000,00

 

Avrupa Birliği Projeleri Başvurusu

3.000,00

 

Uluslararası işbirliği kapsamındaki projeler

2.000,00

 

 

Tescil edilmiş patent

 

1.500,00

 

Tescil edilmiş faydalı model

1.000,00

 

Tescil edilmiş Endüstriyel Tasarım

1.000,00

 

Tescil edilmiş Uluslararası Patent

2.000,00

 

Faydalı model Başvurusu

1.000,00

 

Endüstriyel tasarım başvurusu

500,00

 

Uluslararası patent başvurusu

4.000,00

 

 

DESTEK TÜRÜ

DESTEK TUTARI (TL)

DESTEK SÜRESİ

 

Bilim Ödülü Desteği

(TÜBİTAK tarafından sağlanan en yüksek yayın teşvik ödülünün 4 katı tutarında)

 

Hayatları boyunca 1 defa

 

Akademik Görevlendirme

(3-6 ay)

Avrupa Ülkeleri için 1.250 TL, deniz aşırı Ülkeler için 2.250 TL’yi geçemez.) ile 2.000 TL / ay (Tıp Fakültesi personeli için

1000 TL / ay) olmak üzere yevmiye

 

Proje süresince 1 defaya mahsus

Seçkin Bilimsel Çalışmaları nedeniyle Ödül (Tübitak, Tüba vb)Yurtdışı/Yurtiçi kongre desteği

4.000,00 / 1.250,00

Proje süresince 1 defaya mahsus

İndekslerce taranan tüm yayınlarına 400 ve üzeri atıf alan öğretim elemanlarına Yurtdışı/Yurtiçi kongre desteği

4.000,00 / 1.250,00

Proje süresince 1 defaya mahsus

SCI, SCIE, SSCI veya AHCI endekslerinde taranan dergilerde editörlük için

3.000,00

Proje süresince 1 defaya mahsus

SCI, SCIE, SSCI veya AHCI endekslerinde taranan dergilerde ücretsiz hakemlikler için takvim yılı içerisinde 10 hakemlik altında hakemlik yapanlara destek verilmeyecek

 

 

2.500,00

 

 

 

 

 

Her mali yılın sonunda bir kere başvurulacaktır.

DESTEK TÜRÜ

DESTEK TUTARI (TL)

DESTEK SÜRESİ

Uluslararası bilinirliği olan basımevleri tarafından basılan kitaplarda editörlük için

3.000,00

 

Uluslararası bilinirliği olan basımevleri tarafından basılan kitaplarda bölüm yazarlığı için

2.000,00

 

Bakanlıklara sunulan proje başvuruları için

1.000,00

 

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__