Proje Çağrıları

Gaziantep Üniversitesinin (GAÜN) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından  oluşturulan 'Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi ' nde  daha yukarı sıralara çıkabilmesi ve BAPYB (Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi) kaynaklarının daha etkin  kullanılabilmesi amacıyla; bütçesi 10.000,00 TL' yi aşan  nitelikli bilimsel araştırma proje önerilerinin ;

Doğrudan BAPYB'ne (Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi) değil; öncelikle Avrupa Birliği' nin Horizon 2020 v.b. gibi çağrılarına, TUBİTAK' ın ilgili destek programlarına (1001,1002,1003,1005,1505,3001,3501 vb) , Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı' nın SAN-TEZ programına, Kalkınma Bakanlığı' nın ve muadili  saygın kurum-kuruluşların proje destek programına / çağrılarına yönlendirilmesine ve bu kurumlarca yapılacak ön/şekilsel değerlendirme  safhasını geçerek  asıl değerlendirmeye tabi tutulan  (panele giren vb) ve özgün değer açısından  yeterli bulunan ancak bazı eşik değerleri aşmayarak bir nedenle desteklenemeyen proje önerilerinin, gerekli revizyonların yapılmasından  sonra, değerlendirilmek üzere sunulabilmesine;

TUBİTAK' ın 1001-Bilimsel  ve Teknolojik  Araştırma Projelerini  Destekleme Programına  başvurduktan sonra yapılan değerlendirme sonucuna göre  son bir yıl içerisinde  en az C puanı almış olan  proje önerilerinin, istenen formata uygun olarak hazırlanıp BAPYB'ne  sunulduğunda, bu projelerin değerlendirilmesinin ayrıca hakemlere gönderilmeden doğrudan BABYB Komisyonu tarafından yapılmasına; 

(22/09/2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARINA İSTİNADEN)