Hizmet Envanter Tablosu

Ek-1

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNETİM BİRİMİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

 

SIRA NO

KURUM KODU

STANDART DOSYA PLANI KODU

HİZMETİN ADI

HİZMETİN TANIMI

HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

HİZMETTEN YARARLANANLAR

HİZMETİ SUNMAKLA
GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE

HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI

MERKEZÎ İDARE

TAŞRA BİRİMLERİ

MAHALLÎ İDARE

DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.)

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

İLK BAŞVURU MAKAMI

PARAF LİSTESİ

KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR

KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR

MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ

YILLIK İŞLEM SAYISI

B302GZP0050500

604010100

 Araştırma projeleri Başvuruları ve Proje Önerileri

 Öğretim Üyeleri tarafından sunulan proje önerilerinin değerlendirilmesi

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı kanunla değişik 58.maddesine dayanılarak hazırlanan yönetmelik

 Üniversite görev yapan öğretim elemanları

 Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim birimi

 

 

 

 1-Proje öneri formu

2-Bölüm /Anabilim Dalı Başkanı ön değerlendirme formu

3-Fakülte dekanı/ enstitü/ yüksekokul / merkez  müdürlükleri ön değerlendirme formu

4-Sunuş Raporu

5-Tıp Fak. Projeleri için etik kurul raporu

6-Proje yürütücüleri ve araştırmacıları ait öz geçmiş

7-Proje Yürütücüsünün yayın listesi

8-Bağlı bulunduğu Dekanlık/enstitü/yüksekokul/müdürlüklerinin üst yazısı

 Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi

BilimselAraştırmaProj.Yön.Bimi Md.

  

 Proje Yürütücülerinin Bağlı olduğu dekanlık/enstitü/yüksekokul müdürlükleri

 

15 gün/Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik Madde6

10 gün

80

 Hizmet elektronik ortamda sunulmaktadır http://bap.gantep.edu.tr/index.php

 2

B302GZP0050500

604010200 

Projeleri değerlendirme ve onay 

 Projelerin Bap Yönetim Birimine teslimi

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı kanunla değişik 58.maddesine dayanılarak hazırlanan yönetmelik 

 

Üniversite görev yapan öğretim elemanları 

  Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim birimi

 

 

 

 

 

Rektör

Proje Yürütücülerinin Bağlı olduğu dekanlık/enstitü/yüksekokul müdürlükleri 

 

3 gün / Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik Madde7

2 gün 

 80

 Hizmet elektronik ortamda sunulmaktadır  http://bap.gantep.edu.tr/index.php

 

 

 3

 

604010200 

  Projeleri değerlendirme ve onay 

 Projelerin BAP Yönetim Kuruluna sunulması

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı kanunla değişik 58.maddesine dayanılarak hazırlanan yönetmelik 

Üniversite görev yapan öğretim elemanları  

   Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim birimi

 

 

 

 1.maddedeki belgelerin yönetime sunumu

 

 BAP Yönetim Kurulu Üyeleri

  Proje Yürütücülerinin Bağlı olduğu dekanlık/enstitü/yüksekokul müdürlükleri 

BAP Yönetim Kurulunda çıkan kararlar neticesinde projelerin hakemlere gönderilmesi 

 Projenin birime tesliminden 1 ay sonra

15 gün

80

 

  Hizmet elektronik ortamda sunulmaktadır  http://bap.gantep.edu.tr/index.php

4

 

B302GZP0050500

604010300

İzleme ve Raporlandırma

Projelerin kabul sözleşmesinden sonra  gelişme raporları ve sonuç raporları  (6 ay aralıklarla)

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı kanunla değişik 58.maddesine dayanılarak hazırlanan yönetmelik 

Üniversite görev yapan öğretim elemanları  

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim birimi 

 

 

 

Hakemlere gönderilmek üzere gelişme veya sonuç raporu

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim birimi 

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim biriminden sorumlu  rektör yardımcısı

 Proje yürütücüleri

Projelerin gönderildiği hakemler/ Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik Madde7

 

 

 

Hizmet elektronik ortamda sunulmaktadır  http://bap.gantep.edu.tr/index.php

5

B302GZP0050500

604010400

Değişiklikler ve Tadilatlar

Hakemler veya BAP yönetim kurulu tarafından öngörülen değişiklikler veya düzeltmeler

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı kanunla değişik 58.maddesine dayanılarak hazırlanan yönetmelik 

Üniversitede görev yapan öğretim elemanları  

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim birimi 

 

 

 

Projeye ilişkin yapılan değişiklik veya düzeltme evrakları

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim birimi 

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim biriminden sorumlu  rektör yardımcısı

Proje yürütücüleri

Projelerin gönderildiği hakemler/ Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik Madde8

20 gün

15 gün

120

Hizmet elektronik ortamda sunulmaktadır http://bap.gantep.edu.tr/index.php 

6

B302GZP0050500

604010500

Ödemeler ve mali incelemeler

Projelerde belirtilen mal ve hizmet alımlarının yapılması

4734 sayılı kanunun 3.mad.f bendine istinaden 2003/6554 sayılı kararname ekine göre alımlar

Üniversitede görev yapan öğretim elemanları  

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim birimi 

 

 

 

Projede belirtilen malzemelerin alımı için ihtiyaç dilekçesi

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim birimi 

BAP Koordinatörü ve harcama yetkilisi

Proje yürütücüleri

Satın alınan firmalar

10gün

7 gün

500

Hizmet elektronik ortamda sunulmaktadır  http://bap.gantep.edu.tr/index.php

7

B302GZP0050500

604010500

Ödemeler ve mali incelemeler

 Mevzuata uygun alımların yapılarak ödeme birimine teslimi için hazırlama  

4734 sayılı kanunun 3.mad.f bendine istinaden 2003/6554 sayılı kararname ekine göre alımlar

 

 

  Üniversitede görev yapan öğretim elemanları  

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim birimi 

 

 

 

Alınan malzemenin faturası /Taşınır işlem fişi/Muayene komisyon tutanağı

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim birimi 

BAP Koordinatörü ve harcama yetkilisi

Proje yürütücüleri/  Malzemenin alındığı birimin mal sorumluları

Satın alımın yapıldığı firmalar 

6 hafta

4 hafta

500

Hizmet elektronik ortamda sunulmaktadır  http://bap.gantep.edu.tr/index.php

8

B302GZP0050500

604010500

Ödemeler ve mali incelemeler

Mevzuata uygun alımların yapılarak ödeme birimine teslimi için hazırlama

4734 sayılı kanunun 3.mad.f bendine istinaden 2003/6554 sayılı kararname ekine göre alımlar

  Üniversitede görev yapan öğretim elemanları  

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim birimi 

 

 

 

Alınan malzemenin proje yürütücüsünün bölümünden muayene evrakları

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim birimi 

BAP Koordinatörü ve harcama yetkilisi

Proje yürütücüleri

 

3 gün

2 gün

500

Hizmet elektronik ortamda sunulmaktadır  http://bap.gantep.edu.tr/index.php

9

B302GZP0050500

604010500

Ödemeler ve mali incelemeler

Mevzuata uygun alımların yapılarak ödeme birimine teslimi    

 4734 sayılı kanunun 3.mad.f bendine istinaden 2003/6554 sayılı kararname ekine göre alımlar

Alım yapılan firmalar

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim birimi 

 

 

 

 

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim birimi 

BAP Koordinatörü ve harcama yetkilisi

 

 

1 gün

2 saat

500

Ödeme birimine Evrak  takip çizelgesi ile teslim edilmektedir.

10

B302GZP0050500

604020000

Araştırma geliştirme projeleri

DPT projesi

Yükseköğretim kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

Üniversitede görev yapan öğretim elamanı

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim birimi 

 

 

 

Proje sunum dosyası

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim birimi 

İlgili Rektör yardımcısı

Proje yürütücüsü

DPT

15 gün

15 gün

2

Elektronik ortamda giriş yapılarak ayrıca yazı ile gönderilmektedir.

11

B302GZP0050500

604020000

Araştırma geliştirme projeleri

DPT projesinin sunumunda belirtilen malzemelerin alımı

4734 sayılı kanunun 3.mad.f bendine istinaden 2003/6554 sayılı kararname ekine göre alımlar

Proje yürütücüsü /firmalar/üniversite

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim birimi 

 

 

 

Malzeme istem dilekçesi

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim birimi  koordinatörlüğü

İlgili rektör yardımcısı

Proje yürütücüsü

Alım yapılan firmalar

1 ay

15 gün

15

Alımlar elektronik ortamda duyuruluyor.

12

B302GZP0050500

604020000

Araştırma geliştirme projeleri

TÜBİTAK projelerinin evrak takibi ve yazışmaları /burs ücreleri/avans istemleri/avans mahsubu/PTİ ödemeleri /malzeme alımları

278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkındaki Kanun Hükümleri

Proje Yürütücüsü ve Araştırmacılar

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim birimi 

 

 

 

Ödemesi yapılacak işlere ilişkin belgeler

Proje yürütücüsü

 

 

 

1 gün

1 gün

 

Proje yürütücüsü tarafından hazırlanan belgelerin TÜBİTAK’ın ilgili sitesinden giriş yapılması

No Dosya adı
1 hizmet_envanteri-tablosu3432.doc
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__