Proje Yönetim Aşamaları

Yürütücü tarafından hazırlanan projeler;tez projeleri,enstitüler ;diğer tür projeler Dekanlık/Yüksekokul Müdürlükleri kanalıyla BAP birimine gönderilir.

  • BAP tarafından teslim alınan projeler Yönetim Kuruluna sunulur.
  • İlk BAP Yönetim Kurulunda görüşmeye alınan proje için hakem tespiti yapılır ve hakemlere gönderilir.
  • Hakem görüşleri tamamlanan projeler izleyen BAP Yönetim Kurulu toplantısında görüşmeye alınır.
  • Hakem görüşleri doğrultusunda BAP Yönetim Kurulu projenin desteklenmesi veya desteklenmemesine karar verir.
  • BAP Yönetim Kurulu tarafından alınan karar yürütücünün gantep.edu.tr uzantılı maline otomasyon kanalıyla gönderilir.
  • Desteklenmesine karar verilen projelerin yürütücüleri ekranda görünen sözleşmeyi 3(Üç) nüsha düzenleyerek sayfaların sol taraflarını imzalayarak BAP birimine gönderir.
  • Sözleşme BAP birimi tarafından Rektörlük Makamına imzaya sunulur.
  • Rektörlük Makamı tarafından imzalanan sözleşmenin 1(Bir) nüshası BAP birimi tarafından üst yazı ile EBYS kanalıyla yürütücü hocaya gönderilir.
  • İmzalı sözleşme tarafına ulaşan yürütücü gantep.edu.tr uzantılı mailine ulaştırılmış olan bilgiler dahilinde 'Satın alma' sürecine başlayabilecektir.