Proje Yönetim Aşamaları

Yürütücü tarafından hazırlanan projeler;tez projeleri,enstitüler ;diğer tür projeler Dekanlık/Yüksekokul Müdürlükleri kanalıyla BAP birimine gönderilir.

 • BAP tarafından teslim alınan projeler Yönetim Kuruluna sunulur.
 • İlk BAP Yönetim Kurulunda görüşmeye alınan proje için hakem tespiti yapılır ve hakemlere gönderilir.
 • Hakem görüşleri tamamlanan projeler izleyen BAP Yönetim Kurulu toplantısında görüşmeye alınır.
 • Hakem görüşleri doğrultusunda BAP Yönetim Kurulu projenin desteklenmesi veya desteklenmemesine karar verir.
 • BAP Yönetim Kurulu tarafından alınan karar yürütücünün gantep.edu.tr uzantılı maline otomasyon kanalıyla gönderilir.
 • Desteklenmesine karar verilen projelerin yürütücüleri ekranda görünen sözleşmeyi 3(Üç) nüsha düzenleyerek sayfaların sol taraflarını imzalayarak BAP birimine gönderir.
 • Sözleşme BAP birimi tarafından Rektörlük Makamına imzaya sunulur.
 • Rektörlük Makamı tarafından imzalanan sözleşmenin 1(Bir) nüshası BAP birimi tarafından üst yazı ile EBYS kanalıyla yürütücü hocaya gönderilir.
 • İmzalı sözleşme tarafına ulaşan yürütücü gantep.edu.tr uzantılı mailine ulaştırılmış olan bilgiler dahilinde 'Satın alma' sürecine başlayabilecektir.

 

 

 • __short_title__ __title__
 • __title__
 • __title__
 • __count__