Projelerimiz

Kapsamlı Araştırma Projeleri: Gaziantep Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların hazırladıkları kişisel ya da disiplinler arası projelerdir.

Katılımlı Araştırma Projeleri: Gaziantep Üniversitesi öğretim üyeleri ile birlikte Gaziantep Üniversitesi dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların katılımı ile oluşturulmuş projelerdir.

Tez Projeleri: Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı Enstitülerde yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitimini sürdürmekte olan öğrenciler ile tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitim programları gereğince bir öğretim üyesinin yöneticiliğinde yürüttükleri araştırma projeleridir.

 Destek Projeleri: Alt yapısı var olan araştırma birimlerinin, araştırmalarını yürütebilmek için gerek duydukları sarf malzemelerini ya da yedek parça ihtiyaçlarını karşılamak üzere önerilen ve makine-teçhizat alımına kapalı olan projelerdir.

 Güdümlü Araştırma Projeleri: Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Komisyonu tarafından belirlenen araştırmacılara da önerilebilen ülkemizin ve üniversitemizin bilimsel, teknolojik ve sosyal alt yapısını güçlendirmek ya da doğal ve tarihi çevreyi koruyup geliştirmeye bütçesinin %50 ve fazlasının kurumumuz dışı yetkili bir kurum tarafından,  %25 den azının kurumumuz tarafından desteklendiği hakemliğinin raporlarının diğer kurum tarafından takip edildiği projelerdir.

Sanayi İşbirliği Projeleri: Bir sanayi kuruluşu ile üniversite birimlerinin veya öğretim üyelerinin müştereken verdiği, bütçesinin en az %50'si ilgili sanayi kuruluşu tarafından karşılanan, uygulamaya yönelik projelerdir.

Alt Yapı Projeleri: Ülkemizin ve Gaziantep Üniversitesi’nin bilimsel, eğitsel, teknolojik ve sosyal alt yapısını güçlendirmek ya da doğal ve tarihi çevreyi koruyup geliştirmeye yönelik amaçlarla ilgili bölümlerin başlıca hedefleri ve gereksinimleri dikkate alınarak belirlenmiş ilkeler çerçevesinde önerilmiş projelerdir.  

DPT Projeleri: İleri Araştırma Projeleri olarak da adlandırılan, değerlendirilmesi, Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılarak yıllık yatırım programında yer verilen ve resmi gazetede yayınlanarak işlerlik kazanan projelerdir.

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__