Mevzuat
No Dosya adı İndir
1 BAP YÖNERGE.docx
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
2 BAP ESAS VE USULLER.pdf
3 YÖK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK.docx
BAP YÖNETMELİK
No Dosya adı İndir
1 6554_kararı (1).pdf
1.12.2013 TARİHLİ 2003.6554 SAYILI KARARNAMENİN EKİ
No Dosya adı İndir
1 1_San-Tez Yönetmelik 27_02_2014.pdf
No Dosya adı İndir
1 TÜBİTAK YÖNETMELİK.pdf