Devam Eden Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
1 NTMYO.17.01 Doç.Dr. Necip Fazil YILMAZ Ayakkabı Test Merkezi Kurulumu ve Akreditasyonu Altyapı Çalışmaları 13 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
2 TF.YLT.17.39 Doç.Dr. Fahriye EKŞİ Paraneoplastik Sendrom Semptomları ile Başvuran Hastalarda Antinöronal Otoantikorların Araştırılması 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
3 FEF.YLT.17.18 Prof.Dr. Mehmet ÖZASLAN kronik lenfoid lösemi hastalarında interlökin-6 ve interlökin-10 promotor bölge gen polimorfizmleri 1 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ
4 DHF.UT.17.07 Yrd.Doç.Dr. Merve GÖYMEN sınıf ııı malokluzyonların tedavisinde kullanılan yüz maskesi, kemik destekli maksiller protraksiyon ve hibrid hyrax+mentoplate kombinasyon yöntemlerinin biyomekanik etkilerinin sonlu elemanlar analiziyle incelenmesi 175 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / DİŞ HEK.ORTODONTİ
5 TF.YLT.17.38 Doç.Dr. Fahriye EKŞİ Klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannii suşlarında antibiyotik direnç durumlarının belirlenmesi ve karbapenemaz direnç genlerinin araştırılması. 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
6 FEF.YLT.17.20 Yrd.Doç.Dr. Türkan GÜRER kolorektal kanserde sp1 ve sp3 gen ekspresyon düzeylerinin araştırılması 1 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ
7 MF.DT.17.13 Prof.Dr. Lale Canan DÜLGER robotik destekli bilek&ön kol rehabilitasyonu 13 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
8 FEF.YLT.17.19 Yrd.Doç.Dr. Türkan GÜRER kolorektal kanserde telomer ters transkriptaz (tert) gen promotör mutasyonlarının araştırılması 1 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ
9 TF.YLT.17.34 Doç.Dr. Can DEMİREL obez hayvanlarda sitagliptin tedavisinin öğrenme ve socs3 gen ifadesi ile ilişkisi 12 TIP FAKÜLTESİ / BiyofiziK Ana Bilim Dalı
10 TF.YLT.17.32 Prof.Dr. Sibel OĞUZKAN BALCI obez sıçan modelinde pankreas ve hipokampus dokularında ucp2 gen analizi 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Toplam 160 kayıttan, 1 ile 10 arası gösteriliyor Sonraki sayfa
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__