Satınalma Duyuru Detay
(Onay No: 311) 18 Kalem Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Tüm Satınalma Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 17-06-2019 Son Geçerlilik Saati 10:00
Tarih 10-06-2019 Ekleyen Uzman Selda KONAL
Duyuru Detayı

Aşağıda adı ve miktarı yazılı olan malzemeye 17/06/2019 tarihi saat 10:00'a kadar fiyat gönderilmesine;

ONAY SAYISI : 311

NOT 1: 01.01.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN TÜM TEKLİFLER SİSTEM ÜZERİNDEN ALINACAKTIR. AYRICA KAPALI ZARF GETİRİLMESİNE GEREK YOKTUR.

NOT 2: MARKALAR BELİRTİLECEK, BELİRTİLMEYEN MALZEMELERE İLİŞKİN TEKLİFLER İŞLEME ALINMAYACAKTIR.

NOT 3:  TEKNİK ŞARTNAME DIŞINDA TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİNİN BELİRTİLMESİ AYRICA ÜRÜNE AİT KATALOĞUN DA TEKLİFLE BERABER BİRİMİMİZE SUNULMASI GEREKMEKTEDİR. BU ŞARTLARA UYMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

NOT 5: ÜRÜNLERE İLİŞKİN TESLİMAT SÜRELERİ PROFORMA FATURALARDA MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR. SÜRELERİ BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMEYEN MALZEMELER İPTAL EDİLECEKTİR.

NOT 6: TEKLİFLERDE VERİLEN BİRİM TUTAR TOPLAM TUTAR KISMI AÇIK VE DOĞRU HESAPLANMALIDIR. YANLIŞ HESAPLAMALAR VERİLDİĞİ ŞEKLİYLE DİKKATE ALINACAKTIR.

NOT 7:-FATURALAR PROJE NUMARASI BELİRTİLMEK SURETİYLE YÜRÜTÜCÜ KURUM ADINA DÜZENLENECEKTİR 

            (Örneğin: Gaziantep Üniversitesi

                             BAP Birimi

                            Şahinbey Vergi Dairesi 3880611947 

                            ........... nolu Proje)

NOT 8:-TARAFINIZDAN KESİLECEK FATURALRDA ÜRÜNLERİN MUTLAKA MARKA VE MODELLERİ BELİRTİLMESİ GEREKMEKTEDİR. 

!!! UYARI: VERMİŞ OLDUĞUNUZ TEKLİFLERDE MAİL ADRESİNİZİ MUTLAKA BELİRTİNİZ,AYRICA GÖNDERİLEN SİPARİŞ MAİLİMİZE  TEYİT GÖNDERİNİZ !!!


Satınalınacak ürünler (Onay No: 311)
Satın Alınacak Kalemler
No Satın Alınacak Kalem Miktar-Birim Teknik Şartname
1 ATMACA, Emine. Eski Oğuz Türkçesinden Günümüz Türkiye Türkçesine Söz Varlığı ve Anlam Olayları, Palet yay. 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
2 BURAN, Ahmet. Türk Dilinin Uzak Lehçeleri, Akçağ Yay. 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
3 DEMİR, N., YILMAZ, E., Türk Dili El Kitabı, Grafiker yay. 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
4 DEVELİ, HAYATİ. Kutadgu Bilig, Kesit yay. 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
5 DEVELİ, Hayati. Dede Korkut Hikayeleri, Kesit yay. 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
6 ERCİLASUN, A., Bican, Türkün Kayıp Kitabı Ulu Han Ata, Akçağ yay. 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
7 ERGENE, Oğuz. Gülistan Tercümesi, TDK yay. 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
8 GABAİN, V. Annemarie. Türkoloji Makaleleri, Bilgeoğuz yay. 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
9 GÖKDAĞ, A. Bilgehan. Türklerin Dünyası Dil, Kimlik, Siyaset, Akçağ yay. 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
10 KARAAĞAÇ, Günay. Türkçe Üzerine Çeviriler, Akçağ yay. 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
11 KARAHAN, Leyla. Ağız Atlası Kılavuz Kitabı, Akçağ yay. 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
12 TİETZE, Andreas. Tarihi Ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lügati (5 ve 6. Cilt), TÜBA yay. 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
13 TÜRK DİL KURUMU, Türk Amacı, TDK. Ankara 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
14 TÜRK, VAHİT. Bahrü'l-Hakâyık, TDK yay. Ankara. 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
15 TÜRK, Vahit. Türkçe Yazılar, Kurgan Edebiyat yay. 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
16 YALÇIN, K., Süleyman. Azerbaycan Türkçesi Grameri, Kesit yay. 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
17 ZÜLFİKAR, Hamza. Halk Dilinde Sağlık Deyişleri Sözlüğü, TDK yay. Ankara. 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
18 ZÜLFİKAR, Hamza. Söz Varlığı, Yazım ve Anlatım Açısından Türkçedeki Gelişmeler, TDK. Ankara. 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__